Protokół przesłuchania podejrzanego wzór

Plik pobrano już 430 razy!
Pobierz już teraz plik protokół_przesłuchania_podejrzanego_wzór w jednym z formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Microsoft Office, Libre Office, OpenOffice, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 15/04/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Pliki do pobrania. Protokół przesłuchania podejrzanego.doc. 81 KB. Protokół przesłuchania podejrzanego.pdf. 302.17 KB. Ocena: 4.5/5 (2). Podejrzany(a) pouczony(a) na podstawie art. 313 § 3 k.p.k. o prawie żądania, do czasu zawiadomienia o terminie zaznajomienia z materiałami postępowania. PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA. PODEJRZANEGO. [imię i nazwisko cudzoziemca]. 13.50 11.08.2012 na podstawie art. 175 § 1 k.p.k., 308 § 2 k.p.k.Przesłuchanie podejrzanego – Kodeks postępowania karnego (wyciąg z przepisów). Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych. Obejmuje zarówno sytuacje, gdy przesłuchanie podejrzanego nastąpiło z urzędu, jak i gdy o przesłuchanie świadka wnosiła strona na podstawie art. 167 k.p.k.

Protokół przesłuchania podejrzanego przykład

Zdaniem Autorki przesłuchanie podejrzanego jest jedną z najwaŜniejszych. treści protokołu mające na celu zdobycie zaufania podejrzanego, konfronto-.Po wyczerpaniu tematu przesłuchania prokurator przekazuje podejrzanemu i jego obrońcy protokół celem jego odczytania. Podejrzany i jego obrońca. Protokół przesłuchania podejrzanego. Dane o karalności. Na przykład: żony, mężo martnera, partnerki, matki, ojca, córki, syna. Stwieiunul xojnost.Przesłuchanie podejrzanego w opinii prokuratorów i policjantów. ujawnianie sprzeczności w wyjaśnieniach podejrzanego, konstruowanie treści protokołu. Obejmuje zarówno sytuacje, gdy przesłuchanie podejrzanego nastąpiło z urzędu, jak i gdy o przesłuchanie świadka wnosiła strona na podstawie art. 167 k.p.k.

Protokół przesłuchania podejrzanego 2020

Protokół przesłuchania świadka wolno udostępniać oskarżonemu lub obrońcy tylko w sposób. Jeżeli podejrzany był już prawomocnie skazany, dla ustalenia, Stan prawny na 15 kwietnia 2020 r. Wydawca. Monika Pawłowska. 85. 2.12. Protokół przesłuchania podejrzanego Daniela Zalewskiego ……… 86. 2.13.PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA PODEJRZANEGO. Warszawa, dnia 30 października 2020 r. Tomasz Krupa. /imię i nazwisko podejrzanego/. Adam Kot – asp.PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA PODEJRZANEGO. Brzeziny, dnia 21 września 2020 r., godz. 14.15. Maria Nowacka – aspirant Komendy Powiatowej Policji w. Polskie pisma procesowe i sądowe: protokół zatrzymania osoby, protokół przesłuchania podejrzanego, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu,

Protokół przesłuchania wzór

Protokół wysłuchania świadka w postępowaniu powypadkowym. Zespół powypadkowy powołany w dniu …….. r. przez. Przesłuchanie podejrzanego – Kodeks postępowania karnego (wyciąg z przepisów). Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych. Protokół przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania. § 2. W protokołach przesłuchania. Wzory formularzy używanych w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej. odnotowuje, wraz z podaniem powodów odmowy, w protokole przesłuchania. Wezwany (-a) w charakterze strony/świadka/biegłego uprzedzony (-a) o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania w zakresie określonym w art.

Protokół przesłuchania podejrzanego word

Przesłuchanie świadka na rozprawie w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania. w protokole z przesłuchania świadka, lecz w załączniku do niego (art.protokół przesłuchania podejrzanego P. M. w postępowaniu przygotowawczym – k. 15 – 16. – protokół przesłuchania podejrzanego M. K. (1) w postępowaniu. 186 § 1 k.p.k. W ramach czynności rozpytania osoba podejrzana nie jest stroną. do odmowy zeznań składanych poza protokołem przesłuchania w charakterze. Protokół wyjaśnień podejrzanego jak też protokoły przesłuchań niektórych świadków (k. 224 – 225, 226 – 227) sporządzone zostały odręcznie i są nieczytelne, Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego – Dokument MS Word. lub ustnie do protokołu przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka.

Dodaj komentarz