Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Plik pobrano już 187 razy!
Pobierz już teraz plik wniosek_o_ustalenie_numeru_porządkowego w jednym z formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Microsoft Office, Libre Office, OpenOffice, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 25/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Metryka Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości. Formularz wniosku można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu). Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru porządkowego to możesz złożyć do urzędu gminy wniosek o ustalenie tego numeru. Nie musisz być właścicielem budynku ani. Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek: miejscowość ulica obręb ewidencyjny numer działki ewidencyjnej usytuowanie budynku1 status budynku2.( nazwa organu-adresata wniosku). Wniosek o ustalenie numeru porządkowego. Wnioskodawca : Nazwisko : Imię/imiona: Adres zamieszkania: Dane kontaktowe.Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub.

Wzór wypełnionego wniosku o ustalenie numeru porządkowego

Prawidłowo wypełniony wniosek. 2. Dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis z rejestru ewidencji gruntów lub odpis z ksiąg. wniosek o ustalenie numeru porządkowego – załącznik nr BG-01-05/z.1, załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być. W tym celu trzeba wypełnić wniosek o nadanie numeru porządkowego. Proszę pamiętać o dodaniu do wypełnionego dokumentu wymaganych załączników. Pobierz wniosek w. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru porządkowego to możesz złożyć do urzędu gminy wniosek o ustalenie tego numeru. Nie musisz być właścicielem budynku ani. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz.2432). Wymagane dokumenty: 1. Prawidłowo wypełniony wniosek.

Jak wypełnić Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz.2432). Wymagane dokumenty: 1. Prawidłowo wypełniony wniosek. Krok po kroku: ustalenie numeru porządkowego: Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek. We wnioskach umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe. Wymagane dokumenty. Wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego. Podpisana klauzula informacyjna. Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, Prawidłowo wypełniony wniosek. 2. Dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis z rejestru ewidencji gruntów lub odpis z ksiąg. Opis: WUNP Wniosek o ustalenie numeru porządkowego. Numery porządkowe, o których mowa w art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy, zwane dalej „numerami.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego wzór

ewidencję numeracji porządkowej nieruchomości ewidencję gruntów i budynków BDOT500 BDOT10k miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości. Numery ewidencyjne są nadawane nie tylko. Warszawy moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, e-mail w celu ułatwienia przeprowadzenia czynności w sprawie ustalenia (zmiany, wykreślenia) numeru. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości. plik pdf – Karta informacyjna nr WUG-7 Karta informacyjna nr WUG-7. (76.01 KB). Wytworzył: Andrzej Zawadka.Uwagi · Numer porządkowy ustala się: · Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego wypełniony

w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz.2432). Wymagane dokumenty: 1. Prawidłowo wypełniony wniosek. Jeśli budowa dobiegła końca należy uzyskać numer dla nieruchomości. W tym celu trzeba wypełnić wniosek o nadanie numeru porządkowego. Proszę pamiętać o.Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru porządkowego to możesz złożyć do urzędu gminy wniosek o ustalenie tego numeru. Nie musisz być właścicielem budynku ani. Prawidłowo wypełniony wniosek. 2. Dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis z rejestru ewidencji gruntów lub odpis z ksiąg. Wniosek o ustalenie numeru porzadkowego w.g wzoru z rozporzadzeniaDOC, 49 kB. Osoba odpowiedzialna za treść:Krzysztof Kołakowski.

Dodaj komentarz