Wzór wniosku dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy

Plik pobrano już 309 razy!
Pobierz już teraz plik wzór_wniosku_dyrektora_szkoły_o_dokonanie_oceny_pracy w jednym z formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Microsoft Office, Libre Office, OpenOffice, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 25/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia. Wzór nr 1 wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora.Jesteś tutaj: Strona główna » Dla dyrektora i nauczyciela » Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora po 1.09.2019 r. 24 września 2019. Nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany może w każdym czasie złożyć wniosek o dokonanie oceny jego pracy. Pobierz wzór wniosku w. Pobierz wzór wniosku dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy przez. Dyrektor szkoły (placówki) będący nauczycielem podlega ocenie pracy. Jesteś tutaj: Strona główna » Dyrektorzy szkół » Ocena pracy dyrektora. 8 października 2019. Wniosek o dokonanie oceny pracy.

Wniosek o ocenę pracy dyrektora szkoły 2019

Jesteś tutaj: Strona główna » Szkoły i organy prowadzące » Ocena pracy dyrektora » Ocena pracy dyrektora od września 2019 r.Procedura oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie. Wniosek dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy.Ustala się „Procedurę oceny pracy dyrektora szkoły”, Załącznik nr 4 – Wniosek organu prowadzącego szkołę o dokonanie oceny pracy. Procedura oceny pracy dyrektora szkoły. Skan dokumentu. Załącznik 1 – Formularz powiadomienia dyrektora o wpływie wniosku o dokonanie oceny jego pracyJesteś tutaj: Strona główna » Dyrektorzy szkół » Ocena pracy dyrektora. 8 października 2019. Wniosek o dokonanie oceny pracy. Data: 2019-10-08,

Wzór wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela 2020

d) złożeniem wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela przez. Wzór karty oceny pracy nauczyciela stanowi Załącznik nr 4 do powyższego regulaminu.Kryteria oceny pracy nauczyciela logopedy. • Wzorcowe karty oceny pracy wraz z uzasadnieniem. • Inne: wniosek nauczyciela o dokonanie oceny. Jesteś tutaj: Strona główna » Dla dyrektora i nauczyciela » Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora po 1.09.2019 r. 24 września 2019. Złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia. Wzór nr 1 wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora.Wydrukuj. Opublikowany:25.05.2020 Aktualizowany: 27.05.2020 Liczba stron:1. Wzór wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy.

Wzór wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy

wystawienie nowej oceny. Wniosek o dokonanie oceny pracy: z inicjatywy dyrektora na wniosek: a) nauczyciela b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny rejestrowany jest w sekretariacie szkoły. Wzór wniosku nauczyciela o dokonanie oceny stanowi załącznik nr 1 do. Załącznik nr 1 – Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy – plik docx Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu. 10-959 Olsztyn. WNIOSEK O DOKONANIE OCENY PRACY. Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.Wzór wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy. Ocena pracy dyrektora i nauczycieli w sytuacji pandemii COVID-19.

Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela 2020

Złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie. Załącznik nr 1 – Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy – plik docx Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od. 5a, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:.Ponadto, wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela mogą zgłosić do dyrektora szkoły: sam nauczyciel, którego praca ma być oceniana, organ. Wydrukuj. Opublikowany:25.05.2020 Aktualizowany: 27.05.2020 Liczba stron:1. Wzór wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy.

Dodaj komentarz