Aneks przedłużający umowę

Jak już zostało wspomniane, aneks do umowy o pracę jest porozumieniem między stronami umowy. W związku z tym prawie wszystkie zmiany w umowie pierwotnej mogą. wydłużyć czas trwania umowy najmu lokalu, ale także skorygować błędy, które znalazły się w umowie. Nie ma określonej liczby aneksów, które można sporządzić do. Aneks nr 1 z dnia ………………. (data sporządzenia aneksu). Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści zawartej umowy nr.Nie wiesz jak napisać aneks do umowy najmu mieszkania? Sprawdź nasz wzór oraz informacje, kiedy aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego. ZAŁ. Nr 9. ANEKS nr … DO UMOWY ZLECENIA. NR………. z dnia……………….pomiędzy: 1. DAJĄCYM ZLECENIE: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego (85-064 Bydgoszcz, ul.