Protokół w postępowaniu administracyjnym wzór

Plik pobrano już 757 razy!
Pobierz już teraz plik protokół_w_postępowaniu_administracyjnym_wzór w jednym z formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Microsoft Office, Libre Office, OpenOffice, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 01/03/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

To, jakie ważne czynności administracyjne i kiedy zostały przeprowadzone przez urzędników, musi wynikać z protokołu. Przebieg postępowania. uprzedzony(a) o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania w zakresie określonym w art. 83 § 1 i 2 i 3 K.p.a. oraz o odpowiedzialności z art. 233 k.k. za. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu.rtf, 59,5k. Protokół z oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela. Dziennik Ustaw Dz.U.2021.735 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 21 kwietnia 2021 r. do: 4 października 2021 r. Art. 68. – [Elementy składowe protokołu z. Postanowienie o ukaraniu karą porządkową również wpisuje się do protokołu (art. 96 K.p.a.). 2. W razie wydalenia z sali rozpraw pełnomocnika, należy – w celu.

Protokół przesłuchania świadka przykład

Wezwany (-a) w charakterze strony/świadka/biegłego uprzedzony (-a) o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania w zakresie określonym w art.177 § 1 kpk (wezwanie i przesłuchanie świadka w siedzibie organu prowadzącego postępowanie). ewentualnie odebrania protokołu przesłuchania świadka.protokół przesłuchania świadka Mieczysława Kowalskiego z dnia 4 maja 2019 roku z pouczeniami k. 14 postanowienie o wszczęciu dochodzenia.Protokół przesłuchania świadka Z. T. Pouczenie świadka. Na przykład: żony, mężo martnera, partnerki, matki, ojca, córki, syna. Stwieiunul xojnost.. użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów. załącznik 4. Protokół. przesłuchania świadka/strony. W dniu. przesłuchano świadka/stronę w sprawie.

Protokół przesłuchania świadka wzór wypełnienia

Załącznik nr .. do protokołu nr .. / z dnia …… Strona: 1. PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA na okoliczność wypadku przy pracy jakiemu uległ(a). M Chorązki · 2015 · Cytowane przez 1 — Świadek, protokół przesłuchania świadka oraz relacje jako źródło do badania dziejów historii najnowszej. Podobieństwa i różnice.. użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów. załącznik 4. Protokół. przesłuchania świadka/strony. W dniu. przesłuchano świadka/stronę w sprawie. protokół przesłuchania świadka Mieczysława Kowalskiego z dnia 4 maja 2019 roku z pouczeniami k. 14 postanowienie o wszczęciu dochodzenia.WZÓR PROTOKOŁU PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA/BIEGŁEGO/STRONY. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ. Papier firmowy organu.

Protokół z czynności wzór

UWAGA: Rubryki 1-4 wypełnia wykonawca czynności gospodarczych. Rubryki 5-6 wypełnia wyznaczony członek Koła Łowieckiego wartościujący wykonane urządzenia, Lp. Nazwa wykonanych prac – czynność. Jednostka miary. Ilość. Cena jednostkowa. Wartość ogółem.Wzór protokołu z czynności gospodarczych. Protokół. Autor: Tomasz MarekOpublikowano w dniu 7 listopada 2017. Wzór protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu lub zakazu. Załącznik nr 6 do umowy nr ……………. PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG SERWISOWYCH. Pieczęć zakładu serwisowego, Imię i nazwisko Wykonawcy, Nr ewidencyjny zlecenia (Wykonawcy).

Protokół przesłuchania świadka kpk wzór

protokół przesłuchania świadka Mieczysława Kowalskiego z dnia 4 maja 2019 roku z pouczeniami. 106 k.p.k. o treści postanowienia powiadomić:.Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia. 148a k.p.k. w protokole przesłuchania świadka nie zamieszcza się danych do-.Protokół przesłuchania świadka. Art. 143. § 1. Spisania protokołu wymagają: 2) przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego i kuratora, 5). 177 § 1 kpk (wezwanie i przesłuchanie świadka w siedzibie organu prowadzącego postępowanie). ewentualnie odebrania protokołu przesłuchania świadka.(charakter: przybrania – protokolant, stenograf udziału – zgodnie z art. 171 § 2 k.p.k. obecności – zgodnie. z art.171 § 3 k.p.k.

Dodaj komentarz