Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Odwołania od decyzji środowiskowej. W Eko-Projekt na indywidualne zamówienie Klientów prowadzimy również postępowania administracyjne w ramach procesu. Orzeczenia sądów Opublikowano: LEX nr 1930037 II SA/Ol 450/15, Odwołanie od decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.Od 23.5.2021 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące trybów odwoławczych od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zmiany w tym zakresie wprowadzono w 25.Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska za pośrednictwem. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Niniejszym odwołujemy się od decyzji znak. Odwołanie od decyzji RDOŚ-24-WOOŚ/66130/25-33/10/as o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na.