Upoważnienie puesc

przesłać upoważnienie elektroniczne w formacie pdf. na adres: [email protected]łnomocnictwo elektroniczne musi zostać podpisane przez mocodawcę lub. Przykładowy wzór upoważnienia do rejestracji reprezentacji w usłudze e-Klient przeznaczony dla Systemu SENT.osobą, która posiada upoważnienie do reprezentowania, lub pracownikiem podmiotu. możesz powiązać się z podmiotem w zakresie zgodnym z posiadanym upoważnieniem.W sprawach reprezentacji, o której mowa w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami. Jeżeli o rejestrację podmiotu występuje osoba upoważniona do złożenia wniosku musi dołączyć do wniosku skan upoważnienia i skan potwierdzenia uiszczenia.

Upoważnienie sent

W sprawach reprezentacji, o której mowa w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami. Przykładowy wzór upoważnienia do rejestracji reprezentacji w usłudze e-Klient przeznaczony dla Systemu SENT.przesłać upoważnienie elektroniczne w formacie pdf. na adres: [email protected]łnomocnictwo elektroniczne musi zostać podpisane przez mocodawcę lub. w celu dokonywania zgłoszeń przewozu do rejestru SENT. Jeżeli o rejestrację podmiotu występuje osoba upoważniona do złożenia wniosku musi.osobą, która posiada upoważnienie do reprezentowania, lub pracownikiem podmiotu. możesz powiązać się z podmiotem w zakresie zgodnym z posiadanym upoważnieniem.