Protokół graniczny wzór doc

Plik pobrano już 651 razy!
Pobierz już teraz plik protokół_graniczny_wzór_doc w jednym z formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Microsoft Office, Libre Office, OpenOffice, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 25/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Protokół z przyjęcia granic nieruchomośći rolnej/leśnej. Wniosek: pobierz druk (.doc). Protokół utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych.Protokół ustalenia znaków granicznych : pobierz druk(doc). Protokół przyjęcia i utrwalenia granic nieruchomości rolnej/leśne: pobierz druk(doc).Protokół wyznaczenia punktów granicznych · Protokół wznowienia znaków granicznych. Wykaz synchronizacyjny wzór · Zawiadomienie o czynnościach ustalenia. PROTOKÓŁ GRANICZNY. Sporządził geodeta. Przebieg granicy na odcinkach oznaczonych na szkicu granicznym w następujący sposób.PROTOKÓŁ. utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych znaków granicznych. W dniu ………………… geodeta …. Szkic z utrwalenia nowo wyznaczonych punktów granicznych:.

Protokół graniczny wzór

Protokół wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych · Protokół przyjęcia granic nieruchomości · Protokół ustalenia przebiegu granic. PROTOKÓŁ. utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych znaków granicznych. W dniu ………………… geodeta …. Szkic z utrwalenia nowo wyznaczonych punktów granicznych:.Protokół wyznaczenia punktów granicznych · Protokół wznowienia znaków granicznych. Wykaz synchronizacyjny wzór · Zawiadomienie o czynnościach ustalenia. a) szkice graniczne, protokoły graniczne, akty ugody, Protokół graniczny sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.a) szkice graniczne, protokoły graniczne, akty ugo- dy, b) zarysy pomiarowe z pomiaru granic, Protokół graniczny sporządza się według wzoru.

Protokół graniczny wypełniony

co do braku w protokole szkicu granicznego zawierającego informacje wymagane dla. 5 rozporządzenia egib, został wypełniony formularz protokołu oraz czy. protokołu, została ustalona wg. naszych zgodnych wskazań. Inne oświadczenia. osób biorących. udział. w czynnościach. ustalenia przebiegu. granicy. Adnotacje.Protokołu granicznego – „Przesłanki do ustalenia przebiegu granic”. dowodów (a więc wypełnił punkt 11.2 Protokołu granicznego).PROTOKÓŁ. wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.8) szkic graniczny, 9) opis przebiegu granic, 10) opis utrwalenia punktów granicznych, 11) pouczenie strony o możliwości przekazania sprawy sądowi, 12) wzmiankę.

Protokół graniczny rozgraniczenie doc

Protokół wznowienia znaków granicznych · Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości · Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.protokół graniczny. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW Złożenie: Biuro podawcze Urzędu Gminy Odbiór: Referat Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony. R Hycner · 2009 · Cytowane przez 1 — O ustaleniu granic decyduje prawo własności, a więc rozgraniczenie następuje. Uprawniony geodeta sporządza protokół graniczny i szkic graniczny dla. 2) sporządza protokół graniczny, 3) opracowuje opinię dotyczącą przebiegu granic. Dla ustalonych bezspornie punktów granicznych oraz znaków granicznych. 1126), 1) dokumenty geodezyjne zawierające dane liczbowe do ustalenia przebiegu granic: a) szkice graniczne, protokoły graniczne, akty ugo- dy, b) zarysy.

Protokół przyjęcia granic doc

Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół. Page 21. Rozp. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. ○. działającego na podstawie rozporządzenia Rady. Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania. Przyjęcie granic wyżej oznaczonej nieruchomości nastąpiło według stanu prawnego lub uwidocznionego w katastrze nieruchomości. Przebieg granic oraz położenie. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody. § 6 ust. 5 rozp. podz. nier. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 4, 2663) i zgłoszenia roboty w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach pod nr KERG: …. …., dokonał przyjęcia granic.

Dodaj komentarz